Peuterschool, VSO en BSO

De peuterschool, VSO en BSO is in handen van Quadrant Kindercentra. Samen met hen zorgen wij voor een passend aanbod voor de kinderen.

Peuterschool

Peuterspeelzaal Het Speelkwartier is gevestigd in ons schoolgebouw. Kinderen zijn welkom vanaf 2,5 jaar oud. Om uw kind aan te melden kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau van Quadrant. Het telefoonnummer is 0182-689896.

VSO

Stichting Quadrant biedt voorschoolse opvang (VSO) aan van 07.00 tot 8.30. Het wordt aangeboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op de nabij gelegen BSO de Karekiet.

BSO

De BSO is ingedeeld in twee groepen: 4 tot 7 jaar en 7 tot 13 jaar. De BSO is elke doordeweekse dag geopend tot 18.30 en vindt plaats in Het Speelkwartier.

Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)

Voor peuters is er een extra aanbod op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Deze kinderen krijgen hiermee extra tijd om de aangeboden taallessen en woordenschatlessen eigen te maken. Dit geldt voor kinderen die van de gemeente de VVE status hebben gekregen.