Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Plaswijckschool heeft een adviserende en controlerende rol bij verschillende onderdelen van het schoolbeleid. Bij een aantal zaken heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Daarnaast vergaderen zij over allerlei zaken wat betreft de schoolorganisatie.  Sinds de fusie met de Wilhelminaschool hebben wij een gezamenlijke MR met twee deelraden. De volledige MR bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders/verzorgers.

Voor de Plaswijckschool zitten de volgende mensen in de MR:

  • Jantine Moen, leerkracht basisgroep 2B
  • Marijke Seijn, IB-er
  • Michel van Dijk, ouder van Ravy en Tybe
  • Sander Kramer, ouder van Lieke en Tess