Klachtenregeling

Voor ‘gewone’ klachten kunt u terecht bij de groepsleerkrachten. Bij complexere problemen kunt u hulp vragen aan de interne begeleiders (IB-ers) of de schoolleiding. 

Interne en externe vertrouwenspersonen

Er kan sprake zijn van ongewenste gebeurtenissen. Denk hierbij aan klachten op het gebied van pesten, discriminatie of bijvoorbeeld seksuele intimidatie. Deze kunt u bespreken met een interne of externe vertrouwenspersoon. 

Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon op de Plaswijckschool is groepsleerkracht en MT-lid  Esther Huber.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon van De Vier Windstreken is Albert van der Zalm.

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen.  Ik ben vanaf 2008 werkzaam als extern vertrouwenspersoon voor zeven andere schoolbesturen, de daarbij behorende  scholen,  een samenwerkingsverband en een scoutinggroep. Voor de scholen van D4W ben ik vanaf januari 2021 de extern vertrouwenspersoon.  Mijn werkervaring heb ik  opgedaan  als schooldirecteur op  verschillende grote binnenstadsscholen,  een onderwijsbegeleidingsdienst  en als coördinator van een groot samenwerkingsverband.  Daarnaast ben ik lang actief geweest als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad van Den Haag voor D66.

Mijn werk als extern vertrouwenspersoon doe ik geheel onafhankelijk en in volledig vertrouwen. De contacten met een bestuurder of derden vinden alleen plaats met instemming  van de bellende ouder, leerkracht of leerling.  Natuurlijk hoop ik dat we geen contact met elkaar hoeven te hebben, maar schroom niet om te mailen of te bellen, wanneer je even geen raad weet en er niet uitkomt. 

Je vindt meer informatie in de klachtenregeling van het schoolbestuur over de rol, de taken en de verplichtingen van de interne en externe vertrouwenspersoon : Klachtenregeling – Stichting De Vier Windstreken (d4w.nl)

Wil je nog meer weten over mijn achtergrond:  https://nl.linkedin.com/in/albertvanderzalm

Contactgegevens: info@albertvanderzalm.nl of 06 23814297

Landelijke klachtencommissie

De Vier Windstreken hanteert het model-klachtenreglement van Verus. Dit is de centrale bestuursorganisatie voor besturen in het Protestants-Christelijk Onderwijs. Ons schoolbestuur is aangesloten bij deze landelijke klachtencommissie. U kunt contact opnemen met onderstaande gegevens:

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
info@geschillencies-klachtencies.nl