Klachtenregeling

Voor ‘gewone’ klachten kunt u terecht bij de groepsleerkrachten. Bij complexere problemen kunt u hulp vragen aan de interne begeleiders (IB-ers) of de schoolleiding. 

Interne en externe vertrouwenspersonen

Er kan sprake zijn van ongewenste gebeurtenissen. Denk hierbij aan klachten op het gebied van pesten, discriminatie of bijvoorbeeld seksuele intimidatie. Deze kunt u bespreken met een interne of externe vertrouwenspersoon. 

Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon op de Plaswijckschool is groepsleerkracht en MT-lid  Esther Huber.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is iemand van GGD Hollands Midden. U kunt contact opnemen door te bellen naar 088-3083100.

Landelijke klachtencommissie

De Vier Windstreken hanteert het model-klachtenreglement van Verus. Dit is de centrale bestuursorganisatie voor besturen in het Protestants-Christelijk Onderwijs. Ons schoolbestuur is aangesloten bij deze landelijke klachtencommissie. U kunt contact opnemen met onderstaande gegevens:

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
info@geschillencies-klachtencies.nl