Communicatie met ouders

Het is voor ons belangrijk goed te communiceren met ouders en/of verzorgers. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over de vorderingen van uw kind en de gang van zaken op school. Daarom verzorgen we elk jaar aan het begin van het schooljaar een informatieavond. Voor ouders/verzorgers van nieuwe kinderen doen we dit in januari of februari nog een keer. Tot slot wordt er twee keer per jaar een ouder- en kindgesprek georganiseerd. 

Social Schools

Socials Schools is een beveiligde omgeving waar u als ouder/verzorger kunt inloggen. Hierin kunt u via de app volgen wat uw kind zoal meemaakt. Leerkrachten proberen regelmatig foto’s van activiteiten te plaatsen. Deze foto’s worden nooit openbaar gemaakt.

Algemene ouderavond

Eenmaal per jaar organiseren we met ouders van de schoolraad en de MR een algemene ouderavond. Daarop worden huishoudelijke en thematische onderwerpen besproken.

Ouderraad

Deze groep ouders zorgen samen met de schoolleiding voor een levendige en gezellige schoolgemeenschap. Dit gaat onder andere om de aankleding van festiviteiten, de sportdagen en het jaarlijkse eindfeest. 

Nieuwsbrief

Eens per 4 weken ontvangen ouders de nieuwsbrief via de schoolmail. In de nieuwsbrief worden de actuele zaken, nieuwtjes en agenda gezet.

Schoolkalender

Aan het begin van elk schooljaar ontvangen de ouders de schoolkalender. Hierin staan de reguliere activiteiten, vakanties en studiedagen vermeld. Er is een verkorte versie van de Schoolgids in opgenomen.  Eventuele toekomstige ouders ontvangen bij de kennismaking/rondleiding ook een kalender.