Ziek melden

Een bezoek van uw kind aan de huisarts, specialist of tandarts kunt u doorgeven aan de leerkracht. Wanneer uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen, stelt u ons daarvan tussen 08.00 en 8.15 uur op de hoogte. Als we vóór 9 uur nog geen bericht van afwezigheid ontvangen hebben, nemen we contact met u op.