Verlof vragen

Als een kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Als leerplichtige kinderen zonder toestemming van de schoolleiding afwezig zijn, moeten we dit melden aan de leerplichtambtenaar. 

Verzoeken voor vakantieverlof en gewichtige omstandigheden moeten, indien mogelijk, 8 weken van tevoren worden ingediend. Hierbij kunt u denken aan een verhuizing van het gezin, het bijwonen van een huwelijk, ernstige ziekte of overlijden, of een huwelijksjubileum van ouders of grootouders.

Het verlof wordt toegekend door de schoolleiding. Een formulier voor het aanvragen van dit verlof vindt u op onderstaande link.Het is ook verkrijgbaar bij de schoolleiding.

 

De leerplichtambenaar heeft ons verzocht de volgende tekst te publiceren:

Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming (luxe verzuim):
 

Indien ouders/verzorgers hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplicht-ambtenaar.
De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op.

Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per kind per dag of dagdeel op.

Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt,  zullen ouders/verzorgers gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.

Meer informatie over verlof kunt u krijgen bij de schoolleiding of via www.leerlingzakenmh.nl