Uw kind brengen en halen*

De buitendeuren gaan ’s morgens om 8.15 uur open. U kunt dan even met uw kind spelen, voorlezen of het werk bekijken. Er is meestal wel even tijd voor een korte mededeling aan de leerkracht. Deze inlooptijd is niet bedoeld voor een echt inhoudelijk gesprek, daarvoor vragen we u een afspraak te maken.

Kinderen die vóór schooltijd nog even op het plein willen spelen, kunnen dat doen. Om 08.25 uur gaan we allemaal naar binnen zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen. Van u verwachten we dat u na 8.30 uur niet meer in de klas bent, tenzij daar een bijzondere reden voor is.

Komt u uw kind na afloop van de lestijd halen dan kunt u op het schoolplein wachten tot uw kind naar buiten komt.

*In verband met de corona maatregelen mogen ouders niet zonder afspraak de school in. Ouders blijven buiten het schoolplein, de kinderen gaan zelfstandig naar binnen. De kleuters spelen onder toezicht van de leerkracht tot 08.30 op hun plein en gaan daarna met de leerkracht naar binnen.