Schoolongevallenverzekering

Ons bestuur heeft twee verzekeringen afgesloten die dekking geven onder schooltijd en bij activiteiten die de school organiseert. Onder de dekking vallen kinderen, leerkrachten en anderen die tijdens de schooluren voor de school aan het werk zijn (hulpouders).

De aansprakelijkheidsverzekering kan tot uitkering komen als er schade is door aantoonbare nalatigheid van de kant van medewerkers van de school.

De schoolongevallenpolis geeft dekking tijdens schooluren, tijdens de route van en naar school (maximaal één uur voor en één uur na schooltijd), tijdens sportactiviteiten in schoolverband, schoolreizen, excursies, kamp en dergelijke. De dekking omvat een uitkering bij overlijden en bij gehele of gedeeltelijke invaliditeit. Ze omvat ook de kosten van geneeskundige en tandheelkundige hulp die niet verhaald kunnen worden op de eigen zorgverzekering.

Uitgesloten

De verantwoordelijkheid voor de gezondheid, de kleding en de materialen die kinderen mee naar school nemen, ligt bij ouders/verzorgers. Ook de aansprakelijkheid voor ongelukken en incidenten die kinderen, bewust of onbewust, onder schooltijd veroorzaken, ligt in beginsel bij de ouders. We hebben geen verzekering voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen van kinderen of ouders.

Leerlingenverzekering

Via onze besturenorganisatie Verus is het mogelijk om als ouder zelf een verzekering af te sluiten voor materiële schade aan kleding, fiets of andere eigendommen.

Zie daarvoor www.leerlingenverzekeringen.nl