Schoolkalender, schoolgids en schoolplan

In onze schoolgids geven we voor ouders en belangstellenden een beschrijving van ons onderwijs. Aanvullend daarop publiceren we in onze jaarlijkse schoolkalender onze jaarplanning en de organisatorische aspecten van ons onderwijs.
We combineren de schoolgids en de schoolkalender in de overzichtelijke ‘Plaswijckschool-kalender'. 

 

 

Schoolplan 2020-2024

Daarnaast publiceren wij graag ons schoolplan, waarin we ons langetermijnbeleid tot 2024 hebben uitgewerkt. Dit beleid wordt periodiek getoetst door het stafbureau van De Vier Windstreken en waar nodig bijgesteld. Klik op onderstaande link voor het schoolplan.