Stages

Van verschillende opleidingen hebben we stagiaires die in de klas meekijken en meewerken. Onder begeleiding van de groepsleerkracht nemen zij ook delen van het lesprogramma over. Derdejaars stagiaires kunnen al vrijwel volledig meedraaien met de schoolactiviteiten. Zij kunnen ook aanwezig zijn bij ouderavonden. De stagiaires worden begeleid door de leerkracht van de klas en door juf Thea die optreedt als interne coach. We hebben een opleidingsovereenkomst met de Marnix Academie in Utrecht, maar het kan ook voorkomen dat we studenten van andere opleidingen verwelkomen.

LIO

Op onze school kunt u ook Leerkrachten In Opleiding (LIO) tegenkomen. Zij hebben nog geen examen gedaan maar zijn wel al bevoegd om zelfstandig voor de klas te staan. Dit altijd onder verantwoordelijkheid van een groepsleerkracht.

Andere stages

Voor het MBO Rijnland in Gouda zijn wij stageschool voor de opleiding voor onderwijsassistenten (SPW). Deze onderwijsassistenten lopen meestal stage in de onder- of middenbouw om veel praktijkervaring op te doen.