Stages

Van verschillende opleidingen – bijvoorbeeld de Marnix Academie in Utrecht – hebben we stagiaires die in de klas meekijken en meewerken. Onder begeleiding van de groepsleerkracht nemen zij ook delen van het lesprogramma over. Derdejaars stagiaires kunnen al vrijwel volledig meedraaien met de schoolactiviteiten. Zij kunnen ook aanwezig zijn bij ouderavonden. De stagiaires worden begeleid door de leerkracht van de klas en door juf Thea die optreedt als interne coach.

Lio

Op onze school werken ook Leerkrachten In Opleiding (LIO). Zij hebben nog geen examen gedaan maar zijn wel al bevoegd om zelfstandig voor de klas te staan.

Andere stages

Voor het ID-College in Gouda zijn wij stageschool voor de opleiding voor onderwijsassistenten (SPW). Assistenten worden ingezet in de onderbouw, om ‘meer handen in de klas’ te hebben.