Schoolleiding en team

Het team van de Plaswijckschool is in het schooljaar 2020-2021 als volgt verdeeld over de groepen:

Leerplein 1: 
basisgroep 1A: juf Esther en juf Jaqueline
basisgroep 1B: juf Natascha en juf Jantine
basisgroep 1C: juf Wilma en juf Jantine
Leerplein 2:
basisgroep 2A: juf Monique en juf Thea
basisgroep 2B: juf Mariëlle en juf Thea
Leerplein 3:
basisgroep 3A: juf Madelinde, juf Loes en juf Angela
basisgroep 3B: juf Ilse, meester Léon en juf Angela

 

Directeur: Babette de Vries
Management: Thea Fokker

Intern begeleider Leerplein 1, 2 en 3:   juf Natascha
 

Onderwijsassistent: juf Marianne, juf Jordana en juf Annemieke

Administratie:           Els van der Pool

Vervanging

Bij afwezigheid van leerkracht(en) lukt het ons gelukkig meestal om een geschikte vervanger te vinden. In bijzondere situaties, als meerdere leerkrachten gelijktijdig ziek zijn bijvoorbeeld, kan het voorkomen dat we moeten improviseren, bijvoorbeeld door groepen tijdelijk samen te voegen.
Vrijgeven komt eigenlijk nooit voor. Als dat toch noodzakelijk mocht zijn, worden de ouders direct ingelicht. We sturen kinderen nooit zonder bericht vooraf naar huis.