Schoolleiding en team

Het team van de Plaswijckschool is in het schooljaar 2019-2020 als volgt verdeeld over de groepen:

Leerplein 1: 
basisgroep 1A: juf Esther en juf Madelon
basisgroep 1B: juf Natascha en juf Daniëlla
basisgroep 1C: juf Wilma en juf Esther
Leerplein 2:
basisgroep 2A: juf Marloes en juf Claudia
basisgroep 2B: meester Léon
Leerplein 3:
basisgroep 3A: juf Thea en juf Loes
basisgroep 3B: juf Maaike 

 

Directeur: Babette de Vries

Intern begeleider Leerplein 1 en 2:   juf Natascha
Intern begeleider Leerplein 3        :   juf Thea 

Onderwijsassistent: juf Marianne, juf Jordana en juf Daniëlla

Administratie:           juf Els 

Conciërge en schoolschoonmaakster: juf Brigitte

Vervanging

Bij afwezigheid van leerkracht(en) lukt het ons gelukkig meestal om een geschikte vervanger te vinden. In bijzondere situaties, als meerdere leerkrachten gelijktijdig ziek zijn bijvoorbeeld, kan het voorkomen dat we moeten improviseren, bijvoorbeeld door groepen tijdelijk samen te voegen.
Vrijgeven komt eigenlijk nooit voor. Als dat toch noodzakelijk mocht zijn, worden de ouders direct ingelicht. We sturen kinderen nooit zonder bericht vooraf naar huis.