Schoolleiding en team

Het team van de Plaswijckschool is in het schooljaar 2021-2022 als volgt verdeeld over de groepen:

Leerplein 1: 
basisgroep 1A: juf Esther en juf Dorien
basisgroep 1B: juf Jantine en juf Marijke
basisgroep 1C: juf Wilma en juf Ilse
Leerplein 2:
basisgroep 2A: juf Monique en juf Tessa
basisgroep 2B: juf Mariëlle, juf Tessa, juf Thea
Leerplein 3:
basisgroep 3A: juf Loes, juf Thea 
basisgroep 3B: juf Inge, juf Dorien
                         
 

 

Directeur: Babette de Vries
Management: juf Esther

Intern begeleider Leerplein 1, 2 en 3:   juf Marijke
 

Onderwijsassistent: juf Marianne, juf Jordana en juf Annemieke

Administratie:           Els van der Pool

Vervanging

Bij afwezigheid van leerkracht(en) lukt het ons gelukkig meestal om een geschikte vervanger te vinden. In bijzondere situaties, als meerdere leerkrachten gelijktijdig ziek zijn bijvoorbeeld, kan het voorkomen dat we moeten improviseren, bijvoorbeeld door groepen tijdelijk samen te voegen.
Vrijgeven komt eigenlijk nooit voor. Als dat toch noodzakelijk mocht zijn, worden de ouders direct ingelicht. We sturen kinderen nooit zonder bericht vooraf naar huis.