School en samenleving

Op christelijke scholen is het de gewoonte om op maandag geld in te zamelen voor de zending. We stellen dit nog steeds op prijs en bestemmen dit geld voor een goed zendingsdoel.

Tegenwoordig werken we liever met tijdelijke projecten waar we aandacht aan besteden. We proberen de betrokkenheid van kinderen bij deze projecten te stimuleren.

Bij de keuze van onze projecten gaan we zoveel mogelijk uit van het principe: ‘Van kinderen hier, voor kinderen daar’. Via de nieuwsbrief brengen we de gekozen projecten onder uw aandacht. Samen delen is niet alleen goed voor de goede doelen, maar ook voor onze kinderen. Het helpt mee om hen op te voeden tot verantwoordelijke wereldburgers.

Andere maatschappelijke activiteiten

Met enige regelmaat gaan kinderen van de bovenbouw op bezoek in zorgcentrum De Prinsenhof (voorheen verpleeghuis De Riethoek) om te zingen. 

Als school doen we mee aan 4 en 5 mei-herdenking, door de adoptie van een monument, het Bevrijdingsraam in de Sint-Janskerk, een kunstwerk van Charles Eijck.

‘Adopteer een monument’ is een initiatief van de Stichting februari 1941 met als doel de herinnering levend te houden aan het verzet in Nederland tijdens het nazi-bewind, de vervolging van onze joodse medeburgers en de strijd voor de vrijheid die in binnen- en buitenland is gestreden. Elk jaar schenken we in groep 8 veel aandacht aan ons adoptieplan.

Excursies

Gedurende hun schoolperiode hebben de kinderen van tijd tot tijd een excursie in het kader van thema’s die in de klas worden behandeld. Zo brengt groep 8 jaarlijks een bezoek aan het Anne Frankhuis en gaat groep 7 op excursie naar Delft.