School en samenleving

Gouda Present

Als school hebben we goede contacten met Gouda Present. Jaarlijks worden de verschillende leerpleinen gekoppeld aan activiteiten vanuit Gouda Present. Zo komt het voor dat de jongste kinderen gaan zingen in een zorgcentrum, dat bovenbouwleerlingen spelletjes met ouderen gaan doen of dat we mensen vanuit Gouda Present uitnodigen voor de paas- of kerstviering.

Daarnaast hebben we oog voor andere acties van goede doelen. Zo maken we jaarlijks kerstkaarten vanuit het Ouderenfonds.

Herdenking Tweede Wereldoorlog 

Als school doen we mee aan 4 en 5 mei-herdenking, door de adoptie van een monument, het Bevrijdingsraam in de Sint-Janskerk, een kunstwerk van Charles Eijck.

‘Adopteer een monument’ is een initiatief van de Stichting februari 1941 met als doel de herinnering levend te houden aan het verzet in Nederland tijdens het nazi-bewind, de vervolging van onze joodse medeburgers en de strijd voor de vrijheid die in binnen- en buitenland is gestreden. Elk jaar schenken we in groep 8 veel aandacht aan ons adoptieplan.

Excursies

Gedurende hun schoolperiode hebben de kinderen van tijd tot tijd een excursie in het kader van de 4x Wijzer thema’s die in de klas worden behandeld. Zo brengt groep 8 jaarlijks een bezoek aan het Anne Frankhuis en gaat groep 7 op excursie naar Delft. Daarnaast zorgen alle leerpleinen ervoor dat ze meerdere keren per jaar een uitje plannen binnen het thema van 4x Wijzer.