VSO, BSO, Peutergroep en Brede School Gouda

Voorschoolse opvang (VSO)

Stichting Quadrant biedt voorschoolse opvang (VSO) aan vanaf 7.00 uur. Het wordt aangeboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op de nabij gelegen bso de Karekiet van 7.00 – 8.30 uur.

Nachoolse opvang (BSO)

In ons schoolgebouw is buitenschoolse opvang  Het Speelkwartier van de Stichting Quadrant Kinderopvang gevestigd. De BSO wordt georganiseerd in 2 basisgroepen, van 4 tot 7 jaar en van 7 tot 13 jaar.

Veel kinderen van de Plaswijckschool verblijven een of meerdere dagen na schooltijd op Het Speelkwartier. Omdat de BSO in hetzelfde gebouw is gehuisvest, zorgt dit voor de kinderen voor een rustige situatie.
Vakantieopvang wordt in veel gevallen eveneens aangeboden op Speelkwartier.

Openingstijden BSO

BSO Het Speelkwartier is open op alle weekdagen, direct aansluitend op het continurooster, tot 18.30 uur.

Peutergroep het Speelkwartier
De peutergroep op onze school wordt verzorgd door Quadrant Kindercentra.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot wie zij willen zijn. Elk kind is uniek
en mag er zijn zoals hij is. Het kind heeft zijn eigen ontwikkelingsbehoeftes en verdient een eigen
benadering. Deze passende begeleiding wordt gegeven door onze betrokken pedagogisch
medewerkers in een veilige en uitdagende omgeving. Bij dit alles staat plezier met elkaar voorop!
Voorschoolse educatie
De peutergroep is een voorloper van de basisschool. Het geeft jouw kind de mogelijkheid om te
wennen aan een groep met leeftijdsgenoten en spelenderwijs wordt hij gestimuleerd in zijn
ontwikkeling. Zo leren kinderen bijvoorbeeld samen spelen, naar elkaar luisteren, conflicten
oplossen, begrippen als groot-klein, tellen, liedjes zingen, woordschat vergroten en klimmen en
klauteren.
Doorgaande ontwikkelingslijn
Van de peutergroep naar de basisschool, het is een belangrijke stap voor jouw kind. Het is een
verandering, die leuk maar ook heel spannend kan zijn. Spelen op de peutergroep maakt de overgang
naar de basisschool een stuk makkelijker!
Kosten
De kosten voor de peutergroep zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals het inkomen van de
ouders. Als jij recht heb op kinderopvangtoeslag kan jij een deel van de kosten terugvragen bij de
Belastingdienst. Op onze website staat een rekentool om te berekenen wat de kosten zijn.
Als je kind een VVE-indicatie heeft worden de kosten deels gesubsidieerd door de gemeente.

Ga voor VSO en/of BSO/Peutergroep naar de website van Quadrant voor meer informatie of bel 0182-689896


 

Brede School Gouda

Onze school is aangesloten bij de Brede School Gouda.

De Brede School is een netwerk van scholen en andere voorzieningen op het gebied van welzijn, cultuur, sport, natuur & techniek en educatie. De Brede School Gouda heeft als doel de ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders te vergroten, een actieve deelname van kinderen aan de samenleving te bevorderen, kinderen een goede 'dagindeling' te bieden, mogelijke achterstanden van kinderen weg te nemen en hun sociale competentie te vergroten.

De Brede School organiseert gedurende het gehele schooljaar onderschoolse lessen waar leerkrachten hun groep voor kunnen inschrijven. Vaak kunnen de kinderen zich daarna inschrijven voor een korte naschoolse (vervolg) cursus. In onze eigen nieuwsbrief nemen we altijd een link op naar de nieuwsbrief van de Brede school. Via www.BredeschoolGouda.nl kunt u eveneens op de hoogte blijven van de activiteiten voor ‘Bloemendaal Plaswijk’.