Passend onderwijs

De Plaswijckschool is goed voorbereid op Passend onderwijs. We zijn gewend om zorg/ondersteuning te bieden aan kinderen met bijzondere ondersteuningsvragen.

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij het SWV Primair Onderwijs Midden Holland. Dit samenwerkingsverband (SWV) van ruim 80 basisscholen beoogt kinderen de onderwijsfaciliteiten te bieden die het kind nodig heeft. Veel meer dan in het verleden wordt bij Passend onderwijs gekeken naar wat een kind (wél) kan, het liefst in het regulier onderwijs. 

Als een school de bijzondere ondersteuning voor een kind niet zelf kan bieden, heeft zij de taak (zorgplicht) een school binnen het SWV te vinden waar het kind de noodzakelijke ondersteuning wel kan krijgen. Dat kan een school voor speciaal onderwijs zijn, maar ook een gewone basisschool met bijzondere expertise op het gebied van de ondersteuningsvraag.

Meer informatie

Meer informatie over Passend onderwijs kunt u vinden op de site van het samenwerkingsverband.

Onderstaand de link voor het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school.

Contact

Het bezoekadres van SWV PO-MH is:
Stavorenweg 6, 2803 PT Gouda.
Postadres: Postbus 32, 2800 AA Gouda.
Telefoon 0182-53 35 11.