Missie en visie

Onze missie

Vanuit de drie christelijke grondwaarden, Geloof, Hoop en Liefde, begeleiden we kinderen naar hun toekomst. We helpen hen competenties te ontwikkelen om op grond van deze waarden een bijdrage leveren aan de toekomstige maatschappij. Kernwaarden zijn daarbij: openheid, sociale bewogenheid, liefde en plezier.

Onze visie

Onze leerkrachten verstaan de kunst om deze talenten aan te spreken. Zo ontwikkelen de kinderen hun talenten en groeien zij uit tot mooie mensen, die elk naar hun eigen vermogen kunnen bijdragen aan de samenleving. Vanuit deze visie accepteren en waarderen we elkaar met respect voor ieders eigenheid. In onze school werken talentvolle leerkrachten en talentvolle leerlingen gezamenlijk aan een betekenisvolle toekomst!

Onze christelijke identiteit

De Plaswijckschool is een protestants-christelijke basisschool in de wijk Bloemendaal-Plaswijck, met een open karakter. Dat betekent dat de school in principe open staat voor alle kinderen waarvan de ouders voor onze school kiezen. Het houdt ook in dat respectvol wordt omgegaan met alle culturele en/of levensbeschouwelijke achtergronden.

Vieringen

Vieringen van christelijke feesten horen bij onze school. De jaarlijkse school(kerk)dienst en Kerstviering worden met kinderen en ouders gevierd. De schooldienst houden we om en om in de Veste en in de Pauluskerk. De Kerstviering vindt plaats in de Pauluskerk. De Paas- en Pinkstervieringen vinden onder schooltijd plaats.