Missie en visie

Onze missie
Na de basisschool niet alleen slimmer, maar ook wijzer de wereld in!”

Missie van de school
Wij doen als school tien beloften aan het kind. Wij beloven:

1.       Dat wij goed naar je luisteren om te horen wat je wil en dat samen gaan doen;
2.       Een veilige, vertrouwde omgeving, waar je mag zijn wie je bent;
3.       Dat je leert om voor jezelf en voor een ander op te komen;
4.       Goed onderwijs te bieden op eigen niveau en we zullen je elke dag uitdagen om een stapje verder te komen dan de dag ervoor;
5.       Dat je mede-eigenaar mag zijn van jouw eigen leerproces;
6.       Je te helpen ontdekken wat je talenten zijn en nog beter te worden in datgene waar je al goed in bent;
7.       Om elkaars talenten te zien en daardoor leren dat samenwerken leuk en leerzaam is;
8.       Dat we er alles aan doen dat jij met plezier terug kunt kijken op een fijne basisschooltijd;
9.       Dat we de christelijke normen en waarden aan jou meegeven en met elkaar uitdragen binnen de school en binnen de wijk;
10.     Dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!


Visie van de school
Op de Plaswijckschool voelt iedereen zich veilig. Talenten worden gezien en gewaardeerd; iedereen ontwikkelt zich op zijn eigen niveau. Wij werken hard en maken ook veel plezier.

Wij werken samen in een team waarbinnen wij ons veilig voelen en leren van en met elkaar. In ons team spreken we verwachtingen naar elkaar uit, geven elkaar feedback, werken doelgericht en maken gebruik van elkaars kwaliteiten.

In onze samenwerking (team, ouders en leerlingen) hanteren wij een open communicatie, geven elkaar feedback en verwachtingen worden over en weer uitgesproken. Die verwachtingen zetten we samen om in doelen en/of afspraken, waarbij we gebruik maken van elkaars kwaliteiten.

Onze visie
Onze leerkrachten verstaan de kunst om deze talenten aan te spreken. Zo ontwikkelen de kinderen hun talenten en groeien zij uit tot mooie mensen, die elk naar hun eigen vermogen kunnen bijdragen aan de samenleving. Vanuit deze visie accepteren en waarderen we elkaar met respect voor ieders eigenheid. In onze school werken talentvolle leerkrachten en talentvolle leerlingen gezamenlijk aan een betekenisvolle toekomst!

Onze christelijke identiteit
De Plaswijckschool is een protestants-christelijke basisschool in de wijk Bloemendaal-Plaswijck, met een open karakter. Dat betekent dat de school in principe open staat voor alle kinderen waarvan de ouders voor onze school kiezen. Het houdt ook in dat respectvol wordt omgegaan met alle culturele en/of levensbeschouwelijke achtergronden.

Vieringen
Vieringen van christelijke feesten horen bij onze school. De jaarlijkse school(kerk)dienst en Kerstviering worden met kinderen en ouders gevierd. De schooldienst houden we om en om in de Veste en in de Pauluskerk. De Kerstviering vindt plaats in de Pauluskerk. De Paas- en Pinkstervieringen vinden onder schooltijd plaats.