Binnen en buiten

De Plaswijckschool staat midden in de wijk Plaswijck. Het gebouw is vanaf de Plaswijckweg goed te zien.

Gebouw

Het gebouw bestaat uit een aantal grote lokalen, een speelzaal, een hal en diverse werkruimtes voor leerkrachten en onderwijsondersteuners. Behalve onze school vinden ook BSO en Peutergroep Het Speelkwartier onderdak in ons gebouw. 

Schoolplein

Het schoolplein bestaat uit een deel voor kleuters (het ‘kleine plein’) en een deel voor de midden- en bovenbouwleerlingen (het ‘grote plein’). Daar zijn een klimwand en een groene speelplek gemaakt. Op het grote plein kunnen alle fietsen bij elkaar staan in een fietsenstalling.

Gymzaal

De kleuters gebruiken meerdere keren per week het speellokaal in ons gebouw voor de gym- of spelles. De meeste gymnastieklessen van groep 3 t/m 8 worden gegeven in de gymzaal aan de Brittenburg. Op donderdag verzorgen studenten van het MBO Rijnland sportlessen voor groep 4 t/m 8 in sporthal De Mammoet.

Veiligheid

Waar mogelijk besteden we aandacht aan de veiligheid binnen en buiten de school. De school heeft een arbo-veiligheidsbeleidsplan. Aan het begin van het schooljaar houden we een ontruimingsoefening om de kinderen te leren wat de beste vluchtroute is, in geval van brand of een andere calamiteit.

Controles

Ons schoolgebouw wordt door de brandweer jaarlijks gecontroleerd op veiligheid. Ook de speeltoestellen op het plein en in de gymzaal worden regelmatig gecontroleerd.

BHV

Een aantal collega’s is opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV’er).