Sponsoring

Sponsors zijn hartelijk welkom. Bij evenementen als de sportdag maken we graag gebruik van deze mogelijkheid voor aanvullende financiering. We gebruiken de extra gelden voor andere activiteiten dan onze kernactiviteiten.

De Plaswijckschool conformeert zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018’ en heeft haar beleid vastgelegd in een beleidsdocument voor sponsoring.

Hebt u (of heeft uw werkgever) interesse in sponsoring, dan kunt u dit document opvragen bij de schoolleiding.