Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit maximaal 8 ouders binnen de school die het zinvol vinden om mee te praten over het heden en toekomst van de school en over de veranderingen die onderweg daarnaartoe zullen plaatsvinden.

De taak van de schoolraad is primair het actief stimuleren en bewaken van de identiteitsontwikkeling van de school. Hierbij valt te denken aan de christelijke identiteit, maar ook aan de ‘eigenheid’ van onze school in deze buurt en de kwaliteit van het onderwijs dat op onze school wordt gegeven.

De schoolraad functioneert als een adviesorgaan van en klankbord voor de directie van de school. Want als geen ander weten ouders immers wat er gaande is rond de school en in de woonomgeving. De schoolraad stelt de ouders van de leerlingen tenminste éénmaal per jaar in de gelegenheid om de algemene gang van zaken in de school te bespreken tijdens een vergadering.

Contact

Wilt u contact met de schoolraad, stuur dan een e-mail naar schoolraad.plaswijckschool@d4w.nl