Ouderbijdrage en andere kosten

Voor uitgaven die niet door de overheid vergoed worden, hanteert de school de vrijwillige ouderbijdrage. Daarvan betalen we onder meer de kosten die we maken voor attenties, aankleding en versiering bij vieringen en feesten, de kosten van excursies, sportactiviteiten, meester- en juffendag, pleinparty enz.. Deze bijdrage is vrijwillig, maar we gaan er vanuit dat voor elk kind de ouderbijdrage betaald wordt.
Voor het hele schooljaar vragen wij een bedrag van € 60,00 per leerling. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een betalingsverzoek. Het beheer van de ouderbijdragen is in handen van de ouderraad (OR).