Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Plaswijckschool heeft op basis van wetgeving een stem in het beleid van school. Over bepaalde zaken heeft de MR adviesrecht en bij andere zaken een zwaardere stem, het instemmingsrecht. Daarnaast denkt de MR ook zelf actief mee.

De MR spreekt met de directeur over zaken die van belang zijn voor kinderen, team en ouders/verzorgers. Hierbij kunt u denken aan besteding van geld, onderwijs, beleid, veiligheid en de manier waarop ouders/verzorgers worden betrokken bij de school.

 

Gezamenlijke MR Plaswijckschool en Wilhelminaschool
Sinds de fusie met de Wilhelminaschool hebben wij een gezamenlijke MR met twee deelraden. Een deelraad Plaswijckschool en een deelraad Wilhelminaschool. De volledige MR bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders/verzorgers. Twee leerkrachten en ouders van de Plaswijckschool en twee leerkrachten en ouders/verzorgers van de Wilhelminaschool.

De MR vergadert zes keer per jaar. De vergadering start gezamenlijk met punten die beide scholen aangaan. Daarna gaan de deelraden afzonderlijk verder.

GMR
Eén lid van de MR is afgevaardigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van stichting De Vier Windstreken, ons schoolbestuur. In de GMR zijn alle scholen van De Vier Windstreken vertegenwoordigd.

Contact
De notulen van de MR zijn vrij inzichtelijk. Wilt u de notulen inzien? Mail ons, dan sturen wij deze toe. Voor vragen over de MR bent u welkom bij de MR-leden.
De MR is ook te bereiken via het e-mailadres:
mr.plaswijckschool@d4w.nl

Ouders/verzorgers van leerlingen zijn, na aanmelding, als toehoorder welkom bij de vergaderingen.

 

MR-leden
Voor de Plaswijckschool zitten in de MR:
Thea Fokker, leerkracht leerplein 3

Natascha Hooft, leerkracht leerplein 1

Annemarie Dijkstra, ouder van Pepijn, Suze-Roos (leerplein 1 en 2)

Sander Kramer, ouder van Lieke en Tess (leerplein 1)

De leden van de MR worden voor een periode van 3 jaar gekozen. Ze kunnen eenmaal voor een tweede periode herkozen worden.