Leerlingparticipatie

De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. Coöperatieve werkvormen zijn bij basisvaardigheden (lezen, taal en rekenen) een vast gegeven binnen de lessen.

Kenmerken van coöperatief leren zijn:

  • Gelijke deelname van elke deelnemer is gegarandeerd;
  • Iedere deelnemer is aanspreekbaar op zijn/ haar rol in het proces;
  • Er ontstaat een positieve afhankelijkheid tussen leerlingen om het doel te bereiken;
  • De simultane interactie in een groep leerlingen leidt ertoe dat veel kinderen tegelijk actief bezig zijn.
  • Het plezier dat de leerlingen en de leerkracht ervaren leidt tot motivatie voor leren en tot meer coöperatieve werkvormen.