Helpen op school*

Ouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan diverse activiteiten, bijvoorbeeld schoonmaakavonden, hulp bij diverse vieringen, begeleiding van externe (sport)activiteiten en lid worden van de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad.

*In verband met de coronamaatregelen kan het zijn dat de hulpvraag aan ouders anders geregeld wordt. De school informeert de ouders daar tijdig over.