Helpen op school

Ouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan diverse activiteiten, bijvoorbeeld schoonmaakavonden, begeleiding van externe (sport)activiteiten en lid worden van de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad.

Aan het begin van ieder schooljaar vragen we ouders met welke activiteiten zij mee willen helpen.