Educatief partnerschap

Ouders en school zijn samen betrokken bij de opvoeding van de kinderen. Een goede onderlinge afstemming is daarom van groot belang. Kinderen presteren beter en voelen zich prettiger als leerkrachten en ouders regelmatig contact met elkaar hebben en veelal op één lijn zitten.

Ook het deelnemen aan schoolactiviteiten door ouders is bevorderend voor de ontwikkeling van kinderen. De thuiswereld en de schoolwereld zijn daardoor voor het kind met elkaar verbonden. Daarom, maar ook omdat we gemak ervaren van de hulp van ouders, werken we als team graag met ouders samen!