Communicatie

Voor een goede start van het contact met de school zijn van belang de huisbezoeken die we in groep 1 doen, als de kinderen net op school zijn.

Aan het begin van elk schooljaar houden we voor elke groep een informatieavond. Dat doen we voor de nieuwe ouders in de kleutergroepen nogmaals in januari/februari. Ouders kunnen dan met de leerkracht(en) kennismaken en vernemen wat er op het programma staat, hoe er geleerd wordt en dergelijke.

Twee maal per jaar organiseren we een koffieochtend voor ouders. We behandelen dan een onderwerp uit het schoolleven. Ook gaan we in op vragen die door ouders gesteld worden.

In het voorjaar worden de ouders uitgenodigd om een keer een les bij te wonen.

Voor alle groepen organiseren we twee keer per jaar de zogeheten 10-minutengesprekken. Vlak voor de herfstvakantie willen we vooral met u praten over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. In het 10-minutengesprek van februari willen we ingaan op de leerprestaties van uw kind. Dat doen we aan de hand van onze observaties, de halfjaartoetsen en het eerste rapport/verslag dat de kinderen dan net mee gekregen hebben. Indien gewenst kan er ook bij het laatste rapport – in juni – een gesprek gepland worden. Meestal is er in de loop van het jaar echter al zoveel contact met de leerkrachten geweest dat ouders een 10-minuten gesprek niet meer nodig vinden.

Aan het eind van groep 3 krijgen de kinderen bij het rapport voor het eerst de leerlingkaart uit leerlingvolgsysteem mee naar huis. In de kleutergroepen praten we met u aan de hand van het observatiesysteem en het kleuterontwikkelingsverslag.

Ouderavonden

Eenmaal per jaar organiseren we met ouders van schoolraad en MR een algemene ouderavond. Daarop worden huishoudelijke en thematische onderwerpen besproken.

Koffie-/theeochtenden

We houden meerdere keren per jaar koffie-/theeochtenden waarbij u 45 minuten in de klas mag kijken tijdens de les van uw kind. Aansluitend geven we een korte presentatie over schoolse activiteiten.

Social Schools

Als uw e-mailadres in onze schooladministratie is opgenomen, kunt u inloggen op een deel van onze website dat bestemd is voor de klas van uw kind(eren). Hiervoor gebruiken we de speciale beveiligde tool Social Schools. Ook is het mogelijk om de app hiervan op uw telefoon of tablet te downloaden. Op die manier kunt u kennisnemen van de informatie die voor de klas bestemd is.