Onze school

De missie van de Plaswijckschool is dat kinderen niet alleen slimmer, maar ook wijzer de wereld in gaan.
Wij doen als school tien beloften aan uw kind. Wij beloven:

Visie van de school

Op de Plaswijckschool voelt iedereen zich veilig. Talenten worden gezien en gewaardeerd; iedereen ontwikkelt zich op zijn eigen niveau. Wij werken hard en maken ook veel plezier. 

Wij werken samen in een team waarbinnen wij ons veilig voelen en leren van en met elkaar. In ons team spreken we verwachtingen naar elkaar uit, geven elkaar feedback, werken doelgericht en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. 

In onze samenwerking (team, ouders en leerlingen) hanteren wij een open communicatie, geven elkaar feedback en verwachtingen worden over en weer uitgesproken. Die verwachtingen zetten we samen om in doelen en/of afspraken, waarbij we gebruik maken van elkaars kwaliteiten. 

Onze christelijke identiteit

De Plaswijckschool is een open christelijke school. Dit betekent voor ons dat wij bij de opvoeding uitgaan van protestants-christelijke waarden en normen. Alle ouders en kinderen die zich daar goed bij voelen en onze identiteit respecteren, zijn van harte welkom op school. Ruim de helft van onze ouders heeft van huis uit een band met één van de protestants-christelijke kerken. We beginnen en eindigen de schooldag met een gedicht, een gebed of een lied. We werken met de methode Trefwoord. Jaarlijks is er een kerstviering in de Pauluskerk. Met Pasen en/of Pinksteren is er een viering in de school of in de kerk. Door het jaar heen organiseert elk leerplein een viering voor de hele school gebaseerd op onderwerpen/verhalen vanuit de methode Trefwoord.