Vier Keer Wijzer

De leerling centraal

De Plaswijckschool kiest ervoor om het kind centraal te stellen tijdens de lessen en niet de leerstof. De leerkrachten zorgen voor een uitdagende leeromgeving, zodat kinderen gemotiveerd worden om mee te doen. Daardoor zijn ze persoonlijk betrokken en zullen ze zelf initiatieven nemen. Dit heeft een positieve uitwerking op het zelfvertrouwen en het plezier van de kinderen. 

Dat ze met plezier naar school gaan, komt omdat onze leerlingen de gelegenheid krijgen hun talenten te ontwikkelen door: 

  • ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw 
  • doelgericht methodisch onderwijs in de basisvaardigheden 
  • zaakvakonderwijs (dat wil zeggen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek) gebaseerd op de theorie van de meervoudige intelligentie 
  • aandacht voor creativiteit. 

Enkele jaren geleden heeft de school ervoor gekozen om bij het leren meer rekening te houden met de verschillende talenten en de verschillende manieren van leren bij kinderen. De één leert vooral door te doen, de ander moet het eerst voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te begrijpen. Deze verschillen komen voort uit de verschillende soorten intelligenties die bij mensen te onderscheiden zijn, zoals de verbaal-linguïstische intelligentie en de logisch-mathematische intelligentie. De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt maar liefst 8 verschillende intelligenties. De Twentse pedagoog Marco Bastmeier heeft mede op basis van deze theorie de didactische werkwijze Vier Keer Wijzer ontwikkeld. Bij de invoering van deze werkwijze worden wij door hem zelf begeleid.