Sociale veiligheid

De Plaswijckschool is een warme school die ieder kind een veilige en fijne plek biedt. We maken goede afspraken met de kinderen en hanteren schoolregels die deels door de kinderen zelf zijn opgesteld. De schoolregels hangen in elk lokaal en op andere plekken in de school. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wij zijn een Rots en Water school. Hiermee ondersteunen we de kinderen op een speelse manier bij de verdere persoonlijke ontwikkeling. Tien keer per jaar geven onze gecertificeerde leerkrachten Rots en Water lessen, waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staat. Hierbij staat de weerbaarheid van uw kind voor een rots en de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden voor water

Pestprotocol

De Plaswijckschool hanteert een pestprotocol. Hierin staat beschreven wat pesten is en welke stappen hier tegen worden genomen. Wij zullen pesten nooit accepteren. Onze anti-pestcoördinator is leerkracht Esther Huber. 

Bij sprake van pesten volgen we een 5-sporenbeleid dat gericht is op:

  • Adviezen en sociale vaardigheidstraining aan het gepeste kind
  • Advies en sociale vaardigheidstraining aan de pester
  • Hulp aan omstanders om verantwoordelijkheid te nemen
  • Hulp aan leerkracht door achtergrondinformatie te geven
  • Hulp aan ouders van het gepeste kind of pesters