Onderwijskwaliteit

Met trots kunnen wij zeggen dat de Onderwijsinspectie tevreden is over het onderwijs op onze school.

Het toetsen van de (eigen)wijsheid van uw kind

In de groepen 1 & 2 observeren wij de kinderen met behulp van het systeem KIJK! Dit is een leerlingvolgsysteem voor de ontwikkeling van het jonge kind. In de groepen 3 t/m 8 volgen wij de ontwikkeling van de kinderen via ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. 

Uitstroom

Hieronder volgt een overzicht van de adviezen voor het voortgezet onderwijs die wij vorig jaar hebben gegeven aan leerlingen van groep 8:

Havo, atheneum of gymnasium71 %
Vmbo-t 13 %
Vmbo16 %

Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op www.scholenopdekaart.nl