Onderwijskwaliteit

Met trots kunnen wij zeggen dat de Onderwijsinspectie tevreden is over het onderwijs op onze school.

Het toetsen van de (eigen)wijsheid van uw kind

In de groepen 1 & 2 observeren wij de kinderen met behulp van het leerlingvolgsysteem Mijn Kleutergroep. We werken binnen onze thema´s vanuit doelen die passend zijn bij de leeftijd van de kleuters en gebruiken dit leerlingvolgsysteem hierbij voor het volgen van de ontwikkeling bij de kleuters. Het is een hulpmiddel om te registreren en te plannen van doelen, van week- en themaplanningen, voor de dagelijkse lessen en maakt het makkelijker om onze observaties te verwerken. Met meerdere leerkrachten kunnen we werken met dit systeem, dus erg handig voor de samenwerking tussen de leerkrachten en de intern begeleider.

We observeren de kinderen, zien wat hun niveau is en registreren dat in het programma. Van de behaalde doelen wordt er vanuit het systeem een rapportage gemaakt wat ons helpt om te zien hoe er aan de doelen gewerkt is en in welke doelen de kinderen nog kunnen groeien.

Daarnaast helpt het systeem ons om de informatie van de leerlingen uit groep 2 over te dragen naar de leerkracht van groep 3. Daardoor kunnen we de overgang naar groep 3 zichtbaarder in kaart te krijgen.

In de groepen 3 t/m 8 volgen wij de ontwikkeling van de kinderen via ons leerlingvolgsysteem ParnasSys met daarin de resultaten vanuit Leerling in Beeld (voormalig Cito) en de methodetoetsen. 

Uitstroom

Hieronder volgt een overzicht van de adviezen voor het voortgezet onderwijs die wij vorig jaar hebben gegeven aan leerlingen van groep 8:

Havo, atheneum of gymnasium71 %
Vmbo-t 13 %
Vmbo16 %

Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op www.scholenopdekaart.nl