Drie leerpleinen

Onze school telt drie leerpleinen:

 • leerplein 1 (groep 1/2/3)
 • leerplein 2 (groep 4/5)
 • leerplein 3 (groep 6/7/8)
  Weloverwogen hebben we in het voorjaar van 2016 gekozen voor het concept “Gepersonaliseerd Leren”. Het is een keuze voor blijvende ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Dat vinden we een logische stap in een maatschappij die zich ook blijft ontwikkelen.
   

Gepersonaliseerd Onderwijs is voor ons: 

 • Onderwijs dat uitgaat van verschillen tussen kinderen en dat aansluit bij hun onderwijsbehoefte
 • Onderwijs dat rekening houdt met de mogelijkheden en de middelen van de 21e eeuw en met vaardigheden die van kinderen verwacht worden als ze van school afkomen.
 • Onderwijs waarin veel aandacht is voor het welbevinden van kinderen.
 • Onderwijs met een grotere inbreng van het kind zelf. Kinderen zijn mede-eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Dat zorgt voor meer motivatie.