Ons onderwijs

Wij werken volgens het concept ‘Gepersonaliseerd Onderwijs’. Deze manier van onderwijs gaat uit van verschillen tussen kinderen en wordt daarom per individu ingericht. Ieder kind is namelijk uniek. Dit betekent dat er verschillende leerkrachten bij de ontwikkeling van uw kind betrokken zijn. Zij creëren een fijne leeromgeving en zorgen per individu voor voldoende uitdaging met veel differentiatie in het aanbod. Daarin is veel aandacht voor het welbevinden van uw kind en stimuleren we het eigenaarschap en zelfvertrouwen. Ook hechten wij veel waarde aan eerlijkheid, respect en de omgang met anderen.